Årsmötets 2018 beslut

SeniorNet Falun

Årsmötet 2018 har beslutat att minska antalet ledamöter i styrelsen.
Sammanställningen av styrelsen med funktioner är numera enligt nedan:

Ordförande:  Bengt Johansson

Sekreterare och Webredaktör:  Bertil Bornhem

Kassör:  Monica Sternesjö

Ledamot:  Bo Karlsson

 

Suppleanter:  Sten Sundin och Laila Söderlund

Att fortsätta arbetet med att lära seniorer att använda dator och plattor är styrelsens intentioner.

 

 

 

 

 

Top