Klubbinfo

Klubbinfo 2018-02-16

SeniorNet Falun

Webbplats: https://falun.seniornet.se/

E-postadress: seniornetfalun@gmail.com

Besöksadress: Kronohallen Slaggatan 37

Organisationsnummer: 802473-0783

Bankgiro:570-1859

Beskrivning

SeniorNet Falun är en lokalklubb inom SeniorNet Sweden, en förening för 55+ som vill lära sig använda datorer, smartphones eller surfplattor.eller smarta telefoner. Faluföreningen har för närvarande 75 medlemmar och startade sin verksamhet 2013.
Vår devis: Äldre lär äldre data och internet bäst.

Styrelseordförande och kassör: Monica Sternesjö, 0703279241, mon.ster@bahnhof.se

Vice ordförande: Bengt Johansson, 070 590 38 12, bejo@bbtj.se

Sekreterare: Bertil Bornhem, 0706948748 bertbo111@gmail.com

Kursansvariga

Bo Karlsson, bo.k@falubo.se

Sten Sundin, 0708403298,   ssn@du.se  

Moa Nagy, 0246-30105,   guppymoanagy@gmail.com

Valberedning sammankallande: Vakant

Webbmaster: Bertil Bornhem, 0706948748, bertbo111@gmail.com

Klubbadministratörer:

Bengt Johansson, 0705903812, bejo@bbtj.se