Kursplan Androidplattor med anmälan

Grundkurs för surfplattor med systemet Android.

Det innebär att kursen handlar om plattor som kan heta Huawei, Samsung, LG, Sony,

Lenovo mm. Det finns många märken, men vi använder en Samsung för att visa på filmduken.

De olika fabrikaten fungerar på ungefär samma sätt.

Det finns en grundlig och bra kursbok som kursen bygger på. Finns intresse för boken

kan vi beställa den, men det går också att arbeta med de uppgifter vi delar ut.

Det är en klar fördel om man tar med en egen platta. Vi har inte några att låna ut.

Vi går igenom följande moment:

* Kom igång med plattan.

* Anpassa skärmen.

* Appar, hämta, flytta och ta bort appar.

* Skriva och ändra texter.

* Surfa med Chrome. Säkerhet.

* E-post med G-mail. Kontakter.

* Kamera och bilder.

* Kalendern.

VÄLKOMNA!

ANMÄLAN:

 

 

 

 

Top