Styrelsen

 

Styrelsen 2019

Ordförande och kassör : Monica Sternesjö  070-3279241,  mon.ster@bahnhof.se
Vice ordförande: Bengt Johansson, 023-26595 och 070-5903812, bejo@bbtj.se
Ledamot: Bo Karlsson, 023-17188 och 073-5932230, bo.k@falubo.se
Sekreterare och Webmaster: Bertil Bornhem 070-6948748, bertbo111@gmail.com
Ledamot: Sten Sundin 070-8403298, ssn@du.se
Ledamot: Laila Söderlund 070-2517862, laila.soderlund@gmail.com

Suppleant:

Gunvor Gustavsson

 

Kursansvariga

Bo Karlsson, bo.k@falubo.se

Valberedning

Sammankallande: Vakant

Organisationsnummer: 802473-0783
Bankgiro: 570-1859

 

Uppdaterat av webbmaster Bertil Bornhem mars 2018

Top