Styrelsen

 

Styrelsen 2016 

Ordförande: Bengt Johansson, 023-26595 och 070-5903812, bejo@bbtj.se
Vice ordförande: Catherine Uhrbom, 023-26969 och 070-4573832,  ca.uhrbom@gmail.com
Ledamot: Bo Karlsson, 023-17188 och 073-5932230, bo.k@falubo.se
Ledamot: Bo Morenius 023-25225 och 070-5972257, bo.morenius@hotmail.se
Kassör: Monica Sternesjö  070-3279241,  mon.ster@bahnhof.se
Sekreterare ochWebmaster: Bertil Bornhem 070-6948748, bertbo111@gmail.com
Sten Sundin 070-8403298, ssn@du.se

Kursansvariga
Bo Karlsson, bo.k@falubo.se
Bo Morenius, 070-5972257, bo.morenius@hotmail.se

Valberedning

Sammankallande: Erik Uhrbom, 0736231847, erca.uhrbom@tele2.se

Organisationsnummer: 802473-0783
Bankgiro: 570-1859

 

Uppdaterat av webbmaster Bertil Bornhem januari 2018

Top